Video
prezentacja firmy

Oglądaj film
Drukuj

Realizacje

Przebudowa targowiska stałego „Mój rynek”
Galeria

Przebudowa targowiska stałego „Mój rynek”

Między marcem, a sierpniem 2013 roku nasza firma zrealizowała zadanie na rzecz miasta Majdan Królewski, polegające na przebudowie targowiska stałego „Mój rynek” w zakres którego weszło wykonanie hali targowej o powierzchni 1200m2, utwardzenie nawierzchni handlowej kostką brukową w ilości 2400m2 oraz przebudowa infrastruktury drogowej, w tym wykonanie nawierzchni brukowej w łącznej ilości przekraczającej 5 700m2 wraz z oświetleniem targowiska i przyłączem wody.

Inwestycja została wykonana kompleksowo i profesjonalnie ku zadowoleniu inwestora, radości przyszłych użytkowników, tym samym wzbogacając i poszerzając wszechstronność wykonawcy – firmy „PRIMA-BUD".


Budowa drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi wojewódzkiej
Galeria

Budowa drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi wojewódzkiej

Na zlecenie Gminy Głusk firma „PRIMA-BUD” wykonała budowę drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi wojewódzkiej. Zadnie było realizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Zakres prac objął między innymi całościowe prace nawierzchniowe w tym: roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, chodników i zjazdów, regulacja studzienek kanalizacyjnych, wykonanie przepustów rurowych betonowych.

Termin realizacji prac: maj 2013 – sierpień 2013.

Inwestycja została wykonana zgodnie z zawartą umową, terminowo, sprawnie organizacyjne, z pełnym zaangażowaniem i należytą starannością, co zostało zawarte przez Głównego Inwestora w liście referencyjnym


Przebudowa drogi leśnej-pożarowej w leśnictwie Janostrów
Galeria

Przebudowa drogi leśnej-pożarowej w leśnictwie Janostrów

Firma P.P.U.H PRIMA-BUD w okresie sierpień 2012 do lipca 2013 roku wykonała przebudowę drogi leśnej-pożarowej w leśnictwie Janostrów.

Zakres prac obejmował kompleksowe roboty przygotowawcze, ziemne oraz nawierzchniowe z płyt JOMB w łącznej ilości blisko 11 200 m2, jak również wykonanie przepustów rurowych oraz przebudowa zjazdów i włączenie drogi leśnej do drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej.

Całość prac została wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną, terminowo z zachowaniem postanowień umowy.


Budowa parkingu przy ul. Browarnej w Sandomierzu

Budowa parkingu przy ul. Browarnej w Sandomierzu

Na zlecenie Gminy Sandomierz firma „PRIMA-BUD” wykonała budowę parkingu przy ulicy Browarnej w Sandomierzu.
Zakres prac objął, między innymi, całościowe prace nawierzchniowe w tym: roboty przygotowawcze i ziemne, kanalizację deszczową, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej drogi manewrowej, miejsc parkingowych oraz chodnika.
Termin realizacji prac: czerwiec 2017 – lipiec 2017.

Inwestycja została wykonana zgodnie z zawartą umową, terminowo, sprawnie organizacyjne, z pełnym zaangażowaniem i należytą starannością, co zostało zawarte przez Głównego Inwestora w liście referencyjnym.


Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Pańków

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Pańków

Inwestycja została zrealizowana w cyklu dwuletnim. Przedmiot robót obejmował: roboty ziemne, odwodnienie oraz wykonanie nawierzchni drogi, mijanek i składnic z płyt JOMB o łącznej ilości 12 400 m2
Zadanie było realizowane w okresie: od 30.08.2016 r. do 28.05.2018 r.
Zakres prac został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną.


Budowa ulicy Czereśniowej w Sandomierzu

Budowa ulicy Czereśniowej w Sandomierzu

Między marcem, a majem 2018 roku nasza firma zrealizowała zadanie na rzecz Miasta Sandomierz, polegające na wykonaniu ciągu pieszo – jezdnego z kostki brukowej o powierzchni 1390 m2 oraz kanalizacji deszczowej z przykanalikami o długości 362 metrów.
Inwestycja została wykonana kompleksowo, profesjonalnie, z pełnym zaangażowaniem oraz należytą starannością.


Budowa drogi gminnej ulica Świerkowa oraz ulica Nadstawna w miejscowości Stróża – Kolonia etap I oraz etap II

Budowa drogi gminnej ulica Świerkowa oraz ulica Nadstawna w miejscowości Stróża – Kolonia etap I oraz etap II

W okresie między marcem 2014 roku a marcem 2015 roku nasza firma zrealizowała zadanie na rzecz Gminy Kraśnik, polegającej na budowie dwóch dróg gminnych o nawierzchni z kostki brukowej.
Z powierzonego zadania firma wywiązała się sumiennie, realizując inwestycję przed terminem przewidzianym na jego realizację.


Powrót
Informujemy, że serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza akceptację Polityki Cookies. Zamknij